Savjetovanje za ISO standarde & GDPR usluge

a) UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA

 1. Uvođenje Sustava upravljanja kvalitetom (QMS); sukladno normi ISO 9001:2015
 2. Uvođenje Sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS); sukladno normi ISO 37001:2016
 3. Uvođenje Sustava upravljanja okolišem (EMS); sukladno normi ISO 14001:2015
 4. Uvođenje Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSMS); sukladno normi ISO 45001:2018
 5. Uvođenje Sustava upravljanja energijom (EnMS); sukladno normi ISO 50001:2018
Uvođenje bilo kojeg od gore navedenih sustava u organizaciju se sastoji od sljedećih faza:
 • Izrade dokumentacije sustava
 • Edukacije o zahtjevima i primjeni ISO norme (9001 /37001/14001/ 45001/50001)
 • Implementacije radnih postupaka
 • Provođenja internog audita
 • Izrade ocjene uprave
 • Pripreme za certifikaciju
 • Pomoći tijekom certifikacijskog audita


b) ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 1. Usklađivanje poslovanja organizacije sa Uredbom 2016/679 (GDPR):
  • Snimanje postojećeg stanja - GAP analiza
  • Izrada pravnog akta- Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
  • Izrada izmjena dijela Pravilnika o radu koji se tiče zaštite osobnih podataka
  • Izrada provedbenih akata: priloga, odluka i izjava
  • Mapiranje osobnih podataka - određivanje kategorija i identifikacija osobnih podataka
  • Edukacije i savjetovanja zaposlenika
  • Savjetovanje i komunikacija sa tijelom nadzora provedbe zaštite osobnih podataka
  • Obrada i čuvanje podataka
  • Pravni temelj za obradu osobnih podataka


 2. Usluge vanjsko ugovorenog Službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)
  • S klijentom se potpisuje godišnji ugovor koji sadrži sve obveze Službenika iz čl. 39 Opće uredbe o zaštiti podataka, EU 2016/679. Prije potpisa ovakvog Ugovora, potrebno je kod klijenta snimiti stanje i utvrditi stupanj usklađenosti s Uredbom.
  • Ukoliko GAP analiza pokaže značajno odstupanje klijenta od usklađenosti s Uredbom, odnosno da ne postoji adekvatna zaštita osobnih podataka u poslovanju, potrebno je naručiti i uslugu pod točkom 1.