Korektiva - poslovno savjetovanje

Jasmina Hudić, dipl.pol., Savjetnik za ISO 9001, 14001 i GDPR / DPO usluge


Zagrebačka banka d.d.: HR2423600001102422786

Korektiva, obrt za usluge
OIB: 79584148231
Ladislava Šabana 4,10360 Sesvete


+385 95 9250 030